ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», Державна екологічна інспекція України визначена органом державного ринкового нагляду щодо автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив.

            У ДЕРЖАВНІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ  ІНСПЕКЦІЇ  ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ (Запорізька та Херсонська області) створений Відділ державного ринкового нагляду, який діє в межах, та на підставі:

- ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

- ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»;

- «Секторального плану державного ринкового нагляду», який щорічно затверджується Головою  Державної екологічної інспекції України.

Сфера державного ринкового нагляду в Україні регулюється Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Зокрема Державна екологічна інспекція України здійснює нагляд за дотриманням вимог Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 (далі – Технічний регламент).

Предметом державного ринкового нагляду є додержання загальних вимог щодо безпечності нехарчової продукції.

Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі – Закон про ринковий нагляд), Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (далі – Закон про загальну безпечність), інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Заходами державного ринкового нагляду є:

1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);

2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що містять:

а) обмеження надання продукції на ринку;

б) заборону надання продукції на ринку;

в) вилучення продукції з обігу;

г) відкликання продукції;

3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими небезпеку, що становить продукція.

Права та обов’язки суб’єктів господарювання під час заходів державного ринкового нагляду визначені у статтях 7 та 8 Закону про ринковий нагляд, повноваження, обов’язки органів ринкового нагляду та порядок проведення перевірок характеристик продукції у розповсюджувачів та виробників ‒ статтями 11, 17, 23-25 Закону про ринковий нагляд відповідно.

Планові заходи державного ринкового нагляду (перевірка характеристик продукції) здійснюються згідно із секторальними планами ринкового нагляду та проводяться у розповсюджувачів цієї продукції; позапланові - у розповсюджувачів та виробників такої продукції за умов:

-                     звернень споживачів (користувачів) відповідної продукції, а також органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), об’єднань суб’єктів господарювання, у яких міститься інформація про розповсюдження продукції, що завдала шкоди суспільним інтересам чи має недоліки, що можуть завдати такої шкоди, і відсутня інформація, за якою виробника такої продукції може бути ідентифіковано, але міститься інформація, за якою може бути встановлено розповсюджувача, у якого було придбано (виявлено) таку продукцію;

-                     у разі якщо під час перевірки характеристик продукції у виробника відповідної продукції виробник доведе що: він не вводив в обіг продукцію, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам; продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам унаслідок дій чи бездіяльності розповсюджувача (розповсюджувачів) такої продукції.

Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення вимог Закону про ринковий нагляд визначено статтею 44 Закону, та передбачає застосування адміністративно-господарських санкції. Зокрема відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 44 Закону за створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірки характеристик продукції та невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Консультації надаються з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 75 «Про затвердження Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду». Консультації суб’єктам господарювання орган державного ринкового нагляду надає після отримання письмового звернення від суб’єкта господарювання.

   

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці