Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення заходу державного нагляду (контролю)
Кодекси та закони України

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року  № 3852-XII
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3852-12

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/132/94-%D0%B2%D1%80

Водний кодекс України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/213/95-%D0%B2%D1%80

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 року № 791а-XII
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/1264-12

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-XII
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2456-12

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХII
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2707-12

Закон України “Про страхування” від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/85/96-%D0%B2%D1%80

Закон України “Про відходи” від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/187/98-%D0%B2%D1%80

Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 року № 1436-III

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1436-14

Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/1478-14

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ( № 2245)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14

Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

Закон України “Про Червону книгу України” від 07 лютого 2002 року № 3055-ІІІ
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3055-14

Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962- IV
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/962-15

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 року № 963- IV
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/963-15

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01 липня 2004 року № 1952- IV
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/1952-15

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 року № 3447-IV
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3447-15

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05 квітня 2007 року № 877-V
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19 травня 2011 року № 3392-VI
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3392-17

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” від 08 липня 2011 року № 3677-VI
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3677-17

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05 червня 2014 року № 1314-VII
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1314-18

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124- VIIІ
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/124-19

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ЗУ № 2059)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 

Постанови Кабінету Міністрів України


Санітарні правила в лісах України, затверджені  постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF 

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 449
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/449-96-%D0%BF

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF


Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1360
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2024-98-%D0%BF

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF


Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 листопада 1999 року № 2034
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1655-2001-%D0%BF

Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-2001-%D0%BF

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2004-%D0%BF

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 557)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/557-2005-%D0%BF

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 303

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/303-2007-%D0%BF

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-%D0%BF

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-%D0%BF

Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 929
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929-2008-%D0%BF

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 615)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах» (розпорядження КМУ № 208)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2012-%D1%80

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 963)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2012-%D0%BF
Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1221)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1221-2012-%D0%BF

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/992-2015-%D0%BF

Порядок подання декларації про відходи та її форми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 118
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D0%BF

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 474
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-%D0%BF

Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

Настанова по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР, затверджена Головою Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР (Настанова по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР)

Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 березня 1994 року № 30, зареєстрованим в Мін`юсті України 08 квітня 1994 року за № 72/281
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0072-94

ДСТУ 3534-97 «Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги» (ДСТУ 3534-97)

Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджені наказом Міністерством охорони здоров’я України 

(ДСП 8.8.1.2.001-98)

https://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98

Форма реєстрової карти об'єктів  утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її  складання, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41, зареєстрованим в Мін`юсті України 18 березня 1999 року за № 169/3462
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0169-99

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року № 33, зареєстрованим в Мін`юсті України 25 травня 1999 року за № 326/3619
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0326-99

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року № 172, зареєстрованим в Мін`юсті України 25 січня 2000 року за № 43/4264
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0043-00

Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Інструкція, затверджена наказом № 177)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу від 22 січня 2004 року № 4, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 лютого 2004 року за № 158/8757
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0158-04

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Міністерства охорони навкол   ишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 року № 67, зареєстрованим в Мін`юсті України  11 березня 2005 року за № 298/10578
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України від 06 липня 2005 року №245(у редакції наказу від 21 серпня 2014 року № 273), зареєстрованим в Мін`юсті України 29 липня 2005 року за № 829/11109
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0829-05

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»  (Наказ Мінприроди № 309) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06+

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена  наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року  № 4, зареєстрованим в Мін`юсті України 28 січня 2008 року за № 64/14755
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0064-08

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду  загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 січня
2008 року № 27, зареєстрованим в Мін`юсті України 12 лютого 2008 року за № 117/14808

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0117-08

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом № 342)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-08

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52, зареєстрованим в Мін`юсті України 13 квітня 2009 року за № 327/16343
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0327-09

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року № 364, зареєстрованим в Мін`юсті України 26 січня 2010 року за № 85/17380

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-10

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року
№ 376, зареєстрованим в Мін`юсті України 16 червня 2010 року за №391/17686
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 19 серпня 2010 року № 260, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 листопада2010 року за № 1046/18341
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1046-10

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року №429, зареєстрованим в Мін`юсті України 29 грудня 2010 року за № 384/18679
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1384-10

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, зареєстрованим в Мін`юсті України 22 грудня 2010 року за № 1307/18602
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1307-10

Методика роздільного збирання побутових відходів, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Методика, затверджена наказом № 133)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Мінагрополітики України від 17 жовтня 2011 року № 549, зареєстрованим в Мін`юсті України 19 жовтня 2011 року за № 1211/19949
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11 

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 травня 2012 року № 196, зареєстрованим в Мін`юсті України 24 травня 2012 року за № 821/21133
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0821-12

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені Міністерством аграрної політики та продовольства України від 14 серпня 2012 року № 502, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 вересня 2012 року з №1536/21848
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1536-12

Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 05 березня 2013 року № 91, зареєстрованим в Мін`юсті України 22 березня 2013 року за № 479/23011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0479-13

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99, зареєстрованим в Мін`юсті України 18 травня 2013 року за № 775/23307
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0775-13

Правила надання послуг у морських портах України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України (Порядок, затверджений наказом № 348)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1401-13

Порядок надання послуг із забезпечення і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України (Порядок, затверджений наказом № 631)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1533-13

Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 лютого 2014 року № 60, зареєстрованим в Мін`юсті України 15 квітня 2014 року за № 423/25200
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0423-14

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим в Мін`юсті України 03 квітня 2015 року за№ 382/26827
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0382-15

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 лютого 2014 року № 57, зареєстрованим в Мін`юсті України 11 квітня 2014 року за №413/25190
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0413-14

Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини» (Наказ № 145/84)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0642-16

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом № 316)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці