Інформація для претендентів

Витяг з Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля 


3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

 

3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції.

 

3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до відповідного органу Держекоінспекції письмову заяву та подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища.

 

3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій після проходження співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу Держекоінспекції та виявлення претендентом знань з основ природоохоронного законодавства.

  

Витяг з Інструкції з організації оформлення посвідчень громадських інспекторів з охорони довкілля

 

  2. Вимоги до претендентів

 

2.1. Претендент повинен мати середню або вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), яку він здобув в акредитованих навчальних закладах, або освіту, яка здобута в навчальному закладі іноземної держави, та довідку про визнання іноземного документа про освіту.

 

2.2. Претендент повинен мати досвід громадської чи іншої діяльності у сфері охорони довкілля або суміжних сферах не менше двох років.

 

2.3. Претендент має опанувати основи екології та природоохоронного законодавства.

 

2.4. Претендент має підтвердити свій досвід шляхом проведення перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, як кандидат-стажист, під керівництвом та наглядом державного інспектора протягом п’яти робочих днів.

  

3. Порядок надання та розгляду документів

 

3.1. Для допущення до співбесіди претендент надає органу Держекоінспекції (в одному примірнику) такі документи:

 

подання від громадської організації природоохоронного спрямування або державного інспектора за формою наведеною у додатку 1;

 

картку погодження на виконання обов'язків громадського інспектора за встановленою формою згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля»;

 

копію атестата чи диплома про освіту;

 

копію довідки про визнання іноземного документа про освіту, завірену в установленому порядку (за наявністю);

 

особисту картку громадського інспектора за формою наведеною у додатку 2;

 

дві фотокартки розміром 3х4.

 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці